An zafè krab

— Par Daniel M. Berté —

An tan tala, an kalté bidim papa-maladi té ka fè siwawa kay lé krab ek té ka fann tjou-yo red mawto. Lé krabiolojis té dékouvè apré, ki sé an viris, yo kriyé Divok 91 ki té lakoz tousa.

Gouvèlman krab fè an gran sanblé an palé la Krabélizé ek chak krabminis palé :

Zagaya déklaré ki dé mal krab pa ka viv adan an menm trou

Sirik jòn afirmé ki tout krab konnèt tou yo

Touloulou rouj asiré ki zo sirik pa ka fè soup

Koutja di ki tout krab ka mò an marinad

Sémafot prétann ki sé bon tjè krab ki ba’y do an fè

Krab-mal-zorèy asiré ki fo toujou ou ba krab bien manjé pou ou manjé’y apré

Krab-blan konstaté ki maya té ba kayali mal-vant, magré sa kayali ka manjé’y kantmenm

Maya prédié : « O nom dé krab-farsi, dé zékal-krab, é dé matoutou-krab, Amenn ! »

Papa-krab lévé faché : « Bann malkrab-kouyon, sa bout ! arété vo krabionri ! Si nou lé estentjé Divok 91, fo nou arété fè krabionad, (kriyonnad krab), sinon nou tjoutjout ! Sé kaka krab ki an tèt-zot alòw?!

Fo réfléchi !!! sinon, tout krab-la ka’y mò an bari-ya ! »

(Menkrab pa ni tètI pé pa réfléchi!)

Mantou réponn : « Jistiman, fèmen djòl-zot ! Rété an tou zot! 

Sé tròp palé ki fè krab pa ni tèt… ek ka fè’y fini an fétou lé Lendi Pak»

Gro-mòdan, ki pa boug ka fè krab, ri ek rigolé : « Kia-kia-kia ! érèz-di-bonè ki krab pa ni latjé ! Sinon yo té ka’y kon sèpan ka mòdé latjé-yo ! »

Sokan Gwadoup di an tjè’y: « Hon ! biten lasa sé an vré pannié-a-krab ! An-an! tròp kankan ! an pa an sa menm! An ka pwan kan an mwen, an foukan misié Likan! » Ek I pati an krabinman (an janw de oto-konfinman kay lé krab)

Lézot osi foukan vitman adan tou-yo, tjidonk yo arété palé.

Konsékantman, dépi jou tala, Divok 91* pasé pa may ek disparèt pran’y net!

Lé krabis, krabié, krabiolè, krabiolis é ot krabiolog ki étidié pandémi tala apré, di ki sété maladi pawol initil ki té la.

Kawlo Sitwayen di an tjè’y : « Palé palé-zot, Divok ou pa Divok, sa pa ka’y anpéché-mwen manjé matoutou-mwen Lendi Lapannkot fout ! »

* Pou lé kabrit ki pa malen sé Kovid 19 alanvè.

Daniel M. Berté 120420