Yolè – Yolis

— Daniel M. Berté —

Kous siklis terminé, touw-dé-yòl balansé

Gran jé matinitjé tout moun ka aprésyé

Loko kon étranjé, tout manma’y za paré

Yolis asou latè, Yolè anlè lanmè

 

A penn lé kòk chanté, lé yolè za lévé

Apré ki yo prédyé ek an ti-tas kafé

Lé zòm ka atablé pou an ti-déjéné

Yolè anlè lanmè, yolis asou latè

.

Yolis za ka woulé, paktaj-yo o konplé

Glasyèr, brè ek manjé, tichert,chòt, bon soulié

Kaskèt, linèt ganmé, tout moun bien étjipé

 

Yolis asou latè, Yolè anlè lanmè

Pani pèd tan mésié, matériel vérifié

O dépar lé koursié ek lé jij akòwdé

O moman yo kòné, tout lé yòl démaré

 

Yolè anlè lanmè, yolis asou latè

Anlè plaj rasanblé, lé yolis eksité

Fanatik ka kriyé, yo ka ankourajé

Ek lé pli anrajé, sé sa ki za payé

Yolis asou latè, Yolè anlè lanmè

 

Lé yòl ka voltijé, pèsonn pa ka chomé

Lalizé ka souflé, tout lé vwèl bien gonflé

Mapipi ka filé, sé yo ka dominé

Yolè anlè lanmè, yolis asou latè

 

Lé zéchòp za drésé, moun za ka anmizé

Bwason a konsomé ek tjuis-poul pou manjé

Ni powtab konekté, dòt sé ékran télé

Yolis asou latè, Yolè anlè lanmè

 

An gran rafal rivé, ni an yòl dématé

Ouvè zyé-zòt mésié, tansion lé bwa-drésé

Zòt pa la pou jouwé, mé pou zòt bien yolé

Yolè anlè lanmè, yolis asou latè

 

Ni vwèl ka déchiré, yolè ka ékopé

La sé kalmi-siré, patron ka godiyé

Van-a ka rilévé, lé zòm fo ba’y-alé

Yolè anlè lanmè, yolis asou latè

 

Mi lalin-darivé, Leplifò ki gangné

Yolis an wélélé, plaj-la ka pri difé

Bon, fo sonjé pozé, dèmen nou ka bisé !

Yolis asou latè, Yolè anlè lanmè

 

Daniel M. Berté 220716