Wonz ! (An sonjé ba Curtis Louisard)

 

— Par Daniel M. Berté — 

Wonz man Sèbi !!!
Woulé ban mwen Louisard !!!
Dézapiyé, lévé lanmen !!!
Woulé !!!

Wonz lanné ki pasé
dépi jou nou tandé
an nouvel ki pété
tèt tout Matinitjé
Pawòl-mwen jis… Curtis…

Wonz fwa moun kèsioné
pou yo té asiré
ki sé té wou misié
ki Man Moun té Chayé
Sa’w fè nou-an lawtis… Curtis…

.Wonz priyè nou priyé
sitan nou dézolé
Pou an frè ki tonbé
nou té ka aprésié
Nou pèd an djitaris… Curtis…

Wonz kalot man trapé
lè mwen té ka chaché
sans pawol ou matjé
Aguanila ?… sa’y yé ?
Nou ni tjè tris… Curtis…

 Wonz chanté ou matjé
ki nou tout répété
ek ki nou té enmé
siw lékèl nou soukwé
Nou dansé anlè pis… Curtis…

 Wonz tit man ka sité
Yonn : Gazoline
Dé : Mama Lanmou
Twa : Si l’amour le veut bien
Sé la man jwenn Alis… Curtis…

Kat : Sexy Jungle
Senk : Commissaire
Sis : 3ème Equinoxe
Sèt : SOS Détective
An zafè lapolis… Curtis…

 Wuit : Bò pié zanmann-a
Nèf : Rising River Love
Dis: Bat fè ya
Wonz: Aguanila
Nou toujou mandé bis… Curtis…

 Wonz  Man Sèbi !!!
Woulé ban mwen Louisard !!!
Lavi ka tounen fòl
kon an topi mabial
Daniel M. Berté 100418