Volkan pété

— Par Daniel M. Berté —

Yo di té ni an mal flanm difé
Epi an bidim boul lafimé
Ek tousa mésié té ka chofé
Sété an sel anmwé-wélélé

Té ni an lo moun estébékoué
Té ni anpil dòt estipersé
Té ni anchay bèt terbolizé
Yo piès pa konprann sa ki pasé

Té ni an grap fanm té ka pléré
Té ni an group nonm té ka kriyé
Té ni an krèy yich té ka rélé
Yo pa té ni tan priyé Bondié

Té ni an boul jenn té ka toufé
Té ni an lo vié té ka tjimé
Té ni anchay moun té ka tonbé
Pou yo pa té janmen rilévé

.Té ni anpil moun té ka brilé
Té ni an lo moun té asfixsyé
Té ni anchay moun karbonizé
Yo pa menm té ni tan respiré

Li mond antié té dézolé
Senpiè di la kat té éfasé
Yo di an sèl nonm ki té sové
Sé pas ki yo té fèy prizonié

Yo di ki la té ni moun mové
Ki la té ni an lo méchansté
Ki té ni dansé malélivé
Ki yo fè chanté anlè labé

Yo di sé pas yo té pou voté
Gouvernè défann dékanpé
Sa ki sav poutji tousa rivé ?
Sé Man Pelé ki té lévé faché

Daniel M. Berté 110714