Étiquette : Daniel M. Bertin

La Krabestè

— Par Daniel M. Berté —

Sé an ti mòso tè
An komin Sentespri
Ant bòdaj simitiè
Ek kawtié Lavini

Sé la dé lariviè
Eti moun pran létjèt
Ka trasé adan tè
An gran kòk labalèt

Yonn sé laviè Koulis
Eti lé ti mako
Ki té ka matébis
Té ka woulé kò-yo

Lòt, laviè Kakao
Lè Bondié té pisé
Té ka woulé gro-dlo
Ek té ka débòdé

Sé la tout model krab
Té ka fè réinion
Krabestè, tè dé krab
Tjidonk yo ba’y kòm non

→   Lire Plus

Volkan pété

— Par Daniel M. Berté —

Yo di té ni an mal flanm difé
Epi an bidim boul lafimé
Ek tousa mésié té ka chofé
Sété an sel anmwé-wélélé

Té ni an lo moun estébékoué
Té ni anpil dòt estipersé
Té ni anchay bèt terbolizé
Yo piès pa konprann sa ki pasé

Té ni an grap fanm té ka pléré
Té ni an group nonm té ka kriyé
Té ni an krèy yich té ka rélé
Yo pa té ni tan priyé Bondié

Té ni an boul jenn té ka toufé
Té ni an lo vié té ka tjimé
Té ni anchay moun té ka tonbé
Pou yo pa té janmen rilévé

→   Lire Plus

Désanm 59 (Pou lé Manmay lékol)

— Par Daniel M. Berté —
An Désanm Senkant-nef
An gro voukoum pété
Pou an zafè Vespa
An Zorèy té jété

Tout Foyal anlè nef
Pas lézotorité
Fè CRS ba’y bwa
Pou té fè Nèg kalmé

Lepeup di i Wa Tref
Pran zouti tout kalté
Pou désann o konba
Pou pé sa rézisté

Ni ki pran pipibef
Dot ki mété difé
Adan konmisawria
Pou Polis dégajé

→   Lire Plus