La Krabestè

— Par Daniel M. Berté —

Sé an ti mòso tè
An komin Sentespri
Ant bòdaj simitiè
Ek kawtié Lavini

Sé la dé lariviè
Eti moun pran létjèt
Ka trasé adan tè
An gran kòk labalèt

Yonn sé laviè Koulis
Eti lé ti mako
Ki té ka matébis
Té ka woulé kò-yo

Lòt, laviè Kakao
Lè Bondié té pisé
Té ka woulé gro-dlo
Ek té ka débòdé

Sé la tout model krab
Té ka fè réinion
Krabestè, tè dé krab
Tjidonk yo ba’y kòm non

.Zagaya, Papa Krab
Epi Krab-mal-zorèy
A koté lé Krab-bab
Té ka chofé solèy

Sémafòt ek Koutja
té ka jwé ek Krab-Blan
Pandan ki ti Maya
Té ka motjé Sokan

Pli lwen man Touloulou
Té ka di Sirik-Jòn
Pa mayé kon Mantou
Si ou pa lé pran kòn

Lavi la Krabestè
Pou yo sété lanmou
Jiskojou lòm-ratjè
Fè yo séré an tou

Sé pou sa krab pati
Jis mang Laviè Salé
Paske jan Sentespri
Tròp matoutou manjé

Daniel M. Berté 280318