Désanm 59 (Pou lé Manmay lékol)

— Par Daniel M. Berté —
An Désanm Senkant-nef
An gro voukoum pété
Pou an zafè Vespa
An Zorèy té jété

Tout Foyal anlè nef
Pas lézotorité
Fè CRS ba’y bwa
Pou té fè Nèg kalmé

Lepeup di i Wa Tref
Pran zouti tout kalté
Pou désann o konba
Pou pé sa rézisté

Ni ki pran pipibef
Dot ki mété difé
Adan konmisawria
Pou Polis dégajé

.Ni ki bwè chini-tref
Pou yo té pé tjenbé
Pou té ouvè lavwa
Ek osi pou vansé

Gran-chef épi ti-chef
Di i fo réprimé
Mété Neg ozabwa
Ek maché tet bésé

Pandan twa jou diran
Nèg fè an gawoulé
Yo wouklé, ba’y lavwa
Pou di fo sa chanjé

Lé manmblo san manman
Epi osi Lawmé
Fiziyé pliziè fwa
Ek yo fini pa tjwé

Yo désann dé jennjan
Marajo an prèmié
Ki tonbé fas-anba
Betzi yo sasiné

An twazienm pri adan
Sé Rosile ki plonbé
Anba fizi solda
Yo té ba lod tiré

Sé pa té pou lajan
Moun té manifesté
Sété pou té ni Dwa
Respé ek Dignité

Sonjé lé ti-zanfan
Fo pa janmen bliyé
Si zot lé trapé Dwa
Lité pou Libèté

Daniel M. Berté 211017