Tanbou !

— Par Daniel M. Berté —

An tron vid, lapo-bèt, kòd épi savwaw : Tanbou !
Janbé kalifouchon, dé lanmen ek talon : Tanbou !
Tibwa anlè dèyè, vwa-dèyè sipòtè, bat ! : Tanbou !

Woulman an kominikasion : Tanbou !
Batman an konminion : Tanbou !
Wouklman an vibrasion : Tanbou !

Ka fè’w wè épi lanmen’w ek pyé’w : Tanbou !
Ka fè’w wè épi zorèy-ou : Tanbou !
Ka fè’w wè épi lespri’w : Tanbou !

Matjè listwa péyi-nou: Tanbou !
Zouti Romen an kolè: Tanbou !
Enstriman linyon nèg-mawon : Tanbou !

Signalè adan révolt kakolè : Tanbou !
Ritmè adan manif djoubakè : Tanbou !
Ouvrè adan lawon bèlè: Tanbou !

Méloulou klérans lespérans : Tanbou !
Chaltouné liminans lasyans : Tanbou !
Flanbo briyans lakonsyans : Tanbou !

Vibratè tjè rasin nèg: Tanbou !
Mayè lé zénèwji dan wo ek dan ba : Tanbou !
Bayè pisans ek kouraj : Tanbou !

Pézè pouvwaw silon misié Mona : Tanbou !
Mizirè lakonésans dapré misié Mona : Tanbou !
Kontè lentèlijans kondi misié Mona : Tanbou !

Motè an lasotè fratèwnel : Tanbou!
Animatè an mouvman kiltirel : Tanbou !
Mètafè sanblaj évènmansiel : Tanbou !

Trasè ka ba’y larel : Tanbou !
Sonnè ka ba’y lafòs : Tanbou !
Liennè ka ba’y lavi : Tanbou !

Nanm pèp Matinik : Tanbou !
Senbòl libèté Matinik : Tanbou !
Fa lidantité Matinik : Tanbou !

Pa lévé-lanmen anlè Tanbou !
Sinon ou ké lévé-lanmen si manman’w… Tanbou !
O ! lé manmblo !… éya ek rèspé pou Tanbou !

Daniel M. Berté 270720