Tan davan-Tan dapré

— Par Daniel M. Berté —

Kitan tan ka ni tan fè otan tan
tantésibien « ki tan ka kité tan »

Toutan
pou miziré tan
nou ka pran
kadran solèr sablié
lòloj mont révèy
ka fè-nou kwè nou sé met tan
nou ka’y ped tan

Ek pa bliyé
« Li tan perdu ne se ratrap jamè »

An tan lontan
nou té ka alé dan dé tan, janr
ponchanmizik tédansan
zouk-boutèy siwpriz-parti
bal é ot diri-san-trié
oben toufé-yenyen
sa sé té le bon tan

Nou té ka chanté
« Sé le tan dé kopen le tan de lamour… »

Nou té ka pran tan
tan zayé
tan antré anlè madanm
tan fè koulé
tan pran zorèy pou téléfòn
tan fè lafouka
tan pa té ka tonbé

Nou té ka viv kò-nou
« Sé té le tan du dansé d’avan é de lavanture »

Nou té ka di ou kwè nou té adan an tan
jiskatan an mako pasé
ek kasé tan-an
an foukan épi madanm-lan
sitanfè nou té ka graté tet
rigrétan ek dizan
mi ped tan !

Jòdijou tousa pri fen
« Sé le tan di Kovid »

Dépi yonndé tan
nou dan an kontretan
tan dansé terminé
tan koko-makak
tan kalver
tan kondwuit o kavo
tan mové-tan rivé

A fout! Sé li tan di rigré
« An tan avan Kovid… »

Lé bwat-de-nui fèmé
tan kontrent ka primé
tan jes-bawriè matjé
tan pou pé konfiné
tan pou dékonfiné
tan pou rikonfiné
tan pou kouvè-difé

Tonnè-di-sò! Tan chanjé jòdijou
« Kolé-séré fini, pa ni séré-kolé »

Lé moun di tan davan
ka pran tan pou mandé
es sé lé dènié tan
yo pasé tan Robè
yo ka krenn ki lé yich
riviv an tan konsa
ki té tan modision

Patat sa! Nou mélé
« Anmwé! nou ka pijé »

Magré sa toutefwa
es paski ou pa pé
ou pé di ou ped tan
pétet
ou pa té ni asé tan
ou pa pran tan kil fo
ou mal jéré tan-an

Antouka tanpi pou sa ki li jiskisi
épi ki konstaté ki sé té an ped-tan

 

 

Daniel M. Berté 120721