Papa pati… (Pawol an pé pou Papa)

— Par Daniel M. Berté —

Padavwa ou pété pwent pié’w anlè an pioch
Pou pa té prononsé piès pawol anlè lé parti-bas
Pou pa té palé de pwel ou de patat…
Ou préféré pati Papa…

Ou prétann ki ou té préféré pran pozision an papa
Ki pa lé pertirbé pansé a pitit-li
Epi pasé pou sa’y pa yé…
Ou préféré pati Papa…

Prézantman ou sé pé pòté pioch-la pli lwen
Pou pié an pov pasan pa pri adan’y osi
Epi permet-li pa pran pozision’w-la…
Ou préféré pati Papa…

Ek pétet ou sé pé prévwè an priyè o Pew tou pisan
Parey a sa Pier-Pol prononsé an palapot Presbitè
Pou té permet-li pa jouré pies…
Ou préféré pati Papa…

Parèyman pou pa té pòté an piti partisipasion
Pou pé péyé an pè pépa ba prèmié yich-ou
Kon tout papa responsab pou fè…
Ou préféré pati Papa…

Pou pa pòté an piti pal an pannié ménaj-la
Ou pran préteks pawol mal plasé pou pasé pliziè palaviré
Anlè fidji Manman ki pa té palé piès ek…
Ou préféré pati Papa…

pa pou sa pèsonn pami nou pansé planté pwagna an do’w
Oben té pré a pran pikwa pou pitjé’w pliziè fwa
Kon kapolad an payen plasé an pié lakwa…
Pis ou té za pati papa…

Piès piti’w pa té paré a fè’w péyé pou pléré ou fè-yo pléré
Plis, yo padonnen’w ek prédié anpil pou’w té viré papa
Menm si’w fè yo pran pè, ek pres pété lé plon
Lè’w té pati papa…

Daniel M. Berté 160622