Lévidans Gason

— Par Daniel M. Berté —

Avan laksion sé réflèksion
Sé pa toudi manjé pwason
I fo’w kapab fè an anmson
Pou pé sa péché an bel ton
Oben fo’w ni lajan gason

Si’w ni an lanvi koubouyon
Oben an bon blaf, sé silon
Ou ké toujou bizwen lonyon
Ek dot engrédjan pou sa bon
Mé siwtou fo’w ni bon pwason

Si’w lé fè griyad viann-kochon
Pou lé manjè di fout i bon
Fo fè an bon préparasion
Mé avan koumansé tjuison
Fo siwtou ou ni bon chabon

Adan koral dé konpagnon
Sé pa toudi chanté chanson
Ki’w sé ténor ou bariton
I fòk tout vwa a linison
Ek ki sa fèt dan an bon ton

Si’w alé dan an réinion
Epi dot moun pou diskision
Pa présé tiré konklizion
Tout problèm ka ni solision
Mé i fo sav kilès ki bon

Si’w trapé an konfrontasion
Epi an majò vakabon
Ki lé fouté’w dé kout baton
Vomié pati a ritjilon
Menm si jan-dèyè di’w kapon

Nou ka viv an mové sézon
Sé an tan labominasion
Kovid 19 an ekspansion
Apré konfinman lanmézon
Sé mas ki dènié solision

Pa bliyé, dapré an dikton
Lignorans ka fè’w mò kouyon
Lè’w pa sav fo pozé kèsion
Pou pé pran la bòn désizion
Sé réflèksion avan laksion

Daniel M. Berté 240820