Kréyol matjé-palé (Espésial dédikas ba Stéphen Jean Holana)

— Par Daniel M. Berté —

(R1) Anlè Sipèw Radio
Nou di sa an Kréyol

Nou palé nou matjé
Pou Pèp Matinitjé
Nou matjé dénonsé
Lé problèm ki pozé (R1)

Nou dénonsé kriyé
Pou pèp YO espwaté
Nou kriyé sipòté
Pou nou té sa endé (R1)

Nou sipòté ralé
Manmay ki YO pijé
Nou ralé nou pousé
Frè ek sè ankayé (R1)

Nou pousé nou djélé
Pou yo pé respèkté
Nou djélé ekzijé
Pou trapé dignité (R1)

Nou ekzijé lité
Pou péyi-nou vansé
Nou lité nou rivé
Fè lang kréyol monté (R1)

R2) Epi met Stéphen-Jean
Anlè Sipèw Radio

Nou rivé anségné
Epi bòn volonté
Anségné rakonté
Listwa péyi nou né (R2)

Nou rakonté sité
Lé gran nonm ki matjé
Nou sité nou salué
Lé chimen yo trasé (R2)

Nou salué respekté
Piti ki kakolé
Nou respekté gloriyé
Manmay matinitjé (R2)

Nou gloriyé enmé
Kréyol matjé-palé
Nou enmen san rété
« Yonn-dé ti mo kréyol » (R2)

Daniel M. Berté 20819