Kou lanmen

— Par Daniel M. Berté —

Lanmen ka kaliné épi ka karésé
Sé limenm ka chanjé, ka vini anrajé
Epi ki ka ba’y kou

Tou piti ou sirè ek ou pa ka kouté
Dé ti-kou anlè tet épi dé dwet pliyé
Ou pran an ziginot

Si’w sé an ti-sirez ka toujou kontesté
Ant lepous é lendeks lapo’w yo ka tòdé
Sa sé an pichonnad

Lè ou alé lékol, ou pa sa résité
Lison ou mal aprann, pou chak mo ou mantjé
Met ka ba’w an ziktok

Ou antré lésision men ou pa sa prédié
Sé la ou ka santi plat-lanmen an labé
Yo kriyé sa kalot

Si’w éséyé palé pou pé sa protesté
Ou ni an lot model ki sa fè’w arété
Tala sé do-lanmen


Ou vini kontrolè, ka fè papa’w faché
An kalot a lalé, do-lanmen an viré
Sa sé palaviré

An lafet kominal, an sèbi mal pasé
An gro kou anba kou épi pous ékarté
Tala sé an gojet

Dan an lévé-fésé adan lawon danmié
Mové kou ka rivé, mové kou ka tonbé
Pami i ni kakan

Lè ou trapé konba épi mové sijé
Ou ka fèmen lanmen, lé senk dwet ripliyé
Pou pé sa fè an tjok

Ek si ou prézidan, men ou pa aprésié
Opozan an fidji’w, lanmen’y ka balansé
Lòtbo, sa sé an jif

Kon kouto a dé lanm, lanmen bon ek mové
Sé li ki ka sové, men sé li ki ka tjwé
Respekté an lanmen !
Daniel M. Berté 100621