Kiba ka fè kakol

— Par Daniel M. Berté —

Kapitalis ritjen
Pa janmen dijéré
Kastro ek pèp kiben
Lévé épi lité ek fè-YO dégajé

Kolonialis méchan
Eséyé déviré
Kastris ki boug vayan
Fou-YO an bel kalot a la Bé dé Kochon

Kénédy ek Kroutchev
Apré kriz-dé-fizé
Désidé fè an trev
Pou kalmé lé tansion ek ladjè pa pété

Kriminel rantjinié
YO fè an lot kou-ba
Méritjen désidé
Fo pijé sé mésié ek fè blokis Kiba

Kiben épi Kibèn
Pa janmen bésé tet
Dan lajwa dan lapèn
Toujou kolé zépol ek toujou kolé tet

Kakolè ki yo yé
Grif an tè yo mété
Périod spésial rivé
Pou yo té sa manjé épi montré fièwté

Kasé koko Kiba
Pou sa Trump pran an lwa
Défann touris ay la
Pou tjwé lékonomi ek krazé péyi-a

Kanmarad antiyè
Jòdi-a sé kon yè
Fo pa nou fè dèyè
Fo nou endé Kiba ek resté solidè

Daniel M. Berté 60619