Eya ! Matinitjé ! 2022 ! Eya !

— Par Daniel M. Berté —

Nou za sòti an sann
Pou tonbé an difé
Ek maché an dépann
Vié chien té ka ralé…
Mafwa, nou pa ped fwa
   Nou toujou la ! Eya !

Nou sibi lé domaj
Méchansté ek mizè
Ki antan lesklavaj
Ou lamiral Robè…
Mafwa, nou pa ped fwa
    Nou toujou la ! Eya !

Nou za pran fè siklòn
Tranmanntè ek volkan
Nou viv an klòwdékòn
Sawgas tout mové tan…
Mafwa, nou pa ped fwa
    Nou toujou la ! Eya !

Mi Kovid ka fè raj
Jes-bawriè épi mas
Konfinman ek baraj
Feknyouz tout mové kras…
Mafwa, nou pa ped fwa
    Nou toujou la ! Eya !

Lè nou gadé dèyè
Nou pé di nou za pran
Tousa ka ba-nou tjè
Pou alé pli douvan…
Pas nou pa ka ped fwa
    Nou toujou la ! Eya !

Chak fwa ki nou tonbé
Nou toujou détonbé
Chak lè fon nou touché
Nou toujou rimonté…
Pas nou pa ka ped fwa
    Nou toujou la ! Eya !

Lanné démil-venndé
Nou pou wè an klewté
Plis fos Matinitjé !
Tjenbé tjè ! Pa ladjé !…
Pas nou pa ka ped fwa
    Nou toujou la ! Eya !

Daniel M. Berté 261221