Asimbonanga

Mofwazaj chanté misié Johnny Clegg

— Par Daniel M. Berté —
Rèfren (x2)
Nou pa wè’y
Nou pa wè Mandela
Koté-a i yé-a
Koté-a YO ka ritjenn-i lajol

O lanmè-a frèt ek siel-a gri
Gadé pa lòtbò zil-a dan bé-a
Nou tout sé dé zil jiktan jou-a ka’y rivé
Eti nou ké travèsé lanmè difé-a Rèfren (x2)

An goélan pran lavol pa lòtbò lanmè-a
Man ka révé ki silans-la fini
Ki moun ki ni mo pou fè tonbé ladistans
Ant wou ek mwen ? Rèfren (x2)

Steve Biko… / Neil Aggett….
Nou pa wè’y
Nou pa wè frè-nou-a
koté-a i yé-a
Koté-a i mò-a Rèfren (x2)

Victoria Mxenge…
Nou pa wè’y
Nou pa wè sésé-nou-a
koté-a i yé-a
Koté-a i mò-a Rèfren (x2)

Hé wou ! Hé wou !
Hé wou ! Hé wou ! Ek wou tou !
Kitan nou ka’y rivé a destinasion ? Rèfren (x3)

Mofwazaj Daniel M. Berté 160719