Touw-dé-yol

— Par Daniel M. Berté —

Touw-dé-yol sé bel jé
Patron ek bwa-drésé
Ka lienné pou gangné
Ek trapé an trofé
An solidarité

Touw-dé-yol sé lévè
Gran bonnè pou alé
Dépaw ou larivé
Pou pé wè lé kouwsié
Maté o dématé

Touw-dé-yol sé sanblé
An boul Matinitjé
Ek an lo étranjé
Pou pé sa anmizé
An tout fratèwnité

Tous-dé-yol sé kriyé
Pou pé sa sipòté
Sé osi dézolé
Lé an vrèl déchiré
Adan ladvèwsité

Touw-dé-yol sé djèwté
Eti moun ka dansé
Epi vréyé monté
Ka brè ek ka manjé
An total libèwté

Touw-dé-yol sé mawché
Komèwsan ka lité
Vandè ka djoubaké
Pou trapé an zagré
Pou lé zafè maché

Touw-dé-yol sé kout-zié
Tout péyi étranjé
Anlè-nou ka jété
Pou wè manniè nou yé
Epi bòn volonté

Touw-dé-yol sé vibré
Sipòtè étjipié
Ka djélé wélélé
Pas yol-yo fè prèmié
Siw lalin-darivé

Daniel M. Berté 190619