Souf (An mémwè Marius Cultier)

— Par Daniel M. Berté —

Kouté pli souvan
Lé bagay ki lé vivan
Yo ka tann vwa difé
Kouté lavwa dlo-a.
Kouté adan van-a
Lé razié ka pléré :
Sé souf lé zansèt

Sa ki mò pa janmen pati :
Yo la dan fènwè ki ka kléré
Ek dan fènwè ka vin pli nwè
Lé mò pa anba tè :
Yo adan piébwa-a ki ka frisonnen,
Yo adan granbwa-a ki ka plenn kò’y,
Yo adan dlo-a ki ka koulé,
Yo adan dlo-a ki ka dòmi,
Yo adan kaz-la, Yo dan lafoul-a:
Lé mò pa mò
(MAWYIS PA MÒ)

Kouté pli souvan
Lé bagay ki lé vivan
Yo ka tann vwa difé
Kouté lavwa dlo-a.
Kouté adan van-a
Lé razié ka pléré :
Sé souf lé zansèt ki mò
Ki pa pati
Ki pa anba tè
Ki pa anba tè

Saki mò pa janmen pati
Yo adan tété madanm
Yo adan ti-bébé ka kriyé
Ek dan tizon-a ki ka pri-difé
Lé mò pa anba tè :
Yo adan difé-a ki ka étenn,
Yo adan lé zeb ki ka pléré,
Yo adan woché-a ki ka plenn
Yo adan granbwa, yo adan kay-la
Lé mò pa mò
(MAWYIS PA MÒ)

Mofwazaj an mòso Souffle de Birago Diop paw Daniel M. Berté 151218