Sòti la ! WONDI !!!

— Par Daniel M. Berté —

Lè gran moun ka palé
Si mwen té aproché
Manman té ka faché
Sakré malélivé
Sòti la ! WONDI !!!

Lékol a la rékré
Lè lé gran té ka jwé
Ek foutbol ka woulé
Yo té ka fè’m volé
Sòti la ! WONDI !!!

Lè mwen antré lisé
Lé ti-bouwjwa sanblé
Yo té anmen motjé
Désandi dégagé
Sòti la ! WONDI !!!

Menm adan lachanbré
Lè man antré lawmé
Lé sa ka jwé grenndé
Pa té lé man bòdé
Sòti la ! WONDI !!!

Lè lafèt té rivé
Bò an lawonn danmié
Lé majò anrajé
Té ka di mwen boujé !
Sòti la ! WONDI !!!

Sitiyasion mélé
Man pa té antété
Man té sa tiré-pié
Lè lé pli fò djélé
Sòti la ! WONDI !!!

Lè mwen ka’y vini vié
Si Man Moun aproché
Pou mennen-mwen alé
Man ka’y anvi kriyé
Sòti la ! WONDI !!!

Kovid Bazil rivé
Blijé moun konfiné
Pou nou pé sa sové
Nou tout annou kriyé
Sòti la ! WONDI !!!

Daniel M. Berté 110420