Sèpan épi Mangous

— Par Daniel M. Berté —
La léjand toujou di pli gran lelmi Sèpan
Sé Mangous ki rayi’y ek pa sa wouè’y an zié
Poutji dan lanati nou pa ka asisté
Konba ant lé dé bèt kon’y té ka fèt avan ?
« Tan fè tan, tan kité tan »

Sèpan té ka glisé an silans dan an tras
Lè’y bité britalman dan an détou-chimen
Anlè an yich Mangous ki té ka ramennen
An zé i té vòlè apré an vié lachas
« Jou malè pa ni pran gad »

Tiboug Mangous siwpri, ladjé zé ki kasé
I koumansé babié, ensilté bètlong-la
Minasé’y, anrajé, alé di papa’y sa
Ki té dan kawtié-a, an majò danjéré
« Ladévenn pa konnèt pokosion »

Pou pa trapé piès bab, mété lavi’y an jé
Sèpan pran Ti-Mangous ek kon an agoulou
Gadé’y an mitan zié, ek valé’y an sel kou
Ti-Mangous disparèt, i pa ka’y rapoté
« Yo pa ka bokanté pawol pou kou »

Men sété san konté épi zié Malfini
Ki alé milanné krim i té asisté
Papa Mangous kriyé ki I ka’y san pitié
Lè adan zorèy-li, la nouvel atéri
« Pawol pa ka izé bouch »

Lè’y rankontré lelmi’y adan an kat-kwazé
Bètlong-la réfléchi, i ka’y pèd a la kous
Pas si’y ni bèt rapid, sé bien misié Mangous
Tjidonk i tòtiyé ek vitman i lové
« Apré labatay, ou ké konté lé blésé »

An kolè, a kout grif, Mangous koré Sèpan
Ki défann kò’y sérié, ek pitjé’y épi vlen
Mé laraj té pli fò ek sa pa té ayen
I raché tèt Sèpan épi an sel kout dan
« Ti pawol fè gran zafè »

Lè yich Sèpan sav sa, yo pléré lavanjans
Adan an senfoni chanté an Sol majè
Yo tjwé an lo Mangous dan an mové ladjè
Ey pou èy, dan pou dan, Sèpan pa ba an chans
« Bat lonbrik, vant fè mal »

Sé sa bèt té nonmen « Ladjè dé san konsians »
Jiskatan lé djérié dé dé bò konstaté
Yo té ka diminié pou an zé ki kasé
Yo signé lawmistis pou rété laviolans
« Biyé bal pa biyé lantèwman »

Sé dépi jou tala, pou pa trapé dézòd
Lé désandan Mangous ek désandan Sèpan
Désidé ki chak klan yo ka’y chwézi an kan
Ek lavanjans fini, tout bagay vin an òd
« Jako an Paradi ka kriyé bravo »

Daniel M. Berté 300920