Powézi (Pou 21 Maws, jounen mondjal lapowézi)

— Par Daniel M. Berté —

Lè’w ka li, lè’w ka tann, tèks ki ni powézi,
I pou soukwé nanm-ou, i pou matjé lespri’w,
Touché tou lé senk sans, kwenyen tout santiman’w
Oblijé’w réfléchi ek kité’w tou sézi

Fo’y brennen tout fil tjè’w, fè’y tonbé jik an pié’w
Ek an menm balan-an fè’y rimonté an plas
Fo’y mennen dlo nan zié’w ka mantjé néyé tjè’w
Lè’y palé di lapenn doulè ek mové pas

Fo’y sanslé’w jik an mwel épi mennen’w an trans
Kon lè misié-madanm ka mayé an jwisans
Fo’y mennen’w dan lajwa é dan la kontantman
Akondi sé lanmou ant zanfan ek manman

.Fo’y fè’w volé nan sièl ek planné kon zwézo
Ek najé an menm tan kon pwason anba dlo
Fo’y fè’w trasé chimen’w pou maché an fè-nwè
Ek mété’w kon vètè ka vansé anba tè

Lè’w kréyé, lè’w matjé, tèks ki ni powézi,
I pou kité an mak si lepeup aprésié’y
Epi kèlèkeswa léta tèks-ou mété’y
Sa ki pli potalan sé ki i fè’y plézi

Daniel M. Berté 190318