Nou fini bat ?!

— Par Daniel M. Berté —

Nou pasé lesklavaj
Lanmizè Tan Wobè
Siklòn épi volkan
Tranmanntè débòdman
Nou fini bat ?!

YO prézonnen lepeup
Epi la klòwdékòn
Sargas ka anvayi
Brim-de-sab pa palé
Nou fini bat ?!

Pri lésans épi gaz
Ka monté san rété
Grèv a la mòlòkoy
Ka fè moun ped chivé
Nou fini bat ?!

Jòdi Kovid rivé
Pou dérayé a mò
Pli fò ki kolonié
Fè Neg goumen ant-yo
Nou fini bat ?!

Mantè fè siwawa
Anlè rézo-sosio
Boul moun ka répété
Vérité enstagram
Nou fini bat ?!

Yo ka kité fesbouk
Pou tonbé an watsap
Kon sa ka kité sann
Pou tonbé an difé
Nou fini bat ?!

Pozè sachan-savan
Lé désidé ba dot
Yo sé dé gran servo
Ka pansé ba lézot
Nou fini bat ?!

Lé zapot sik-mistik
Ka di sé dènié tan
Lafen di mond pa lwen
Pa lapenn fè ayen
Nou fini bat ?!

Sa ki pou ba’y lekzanp
Epi montré larel
Ka ba’y ti-tap an do
Ou miné pa dèyè
Nou fini bat ?!

Rezdibonnè ni moun
Kakolè ka lité
Ka kolé tet-zépol
Pou Matnik pa koulé
Nou fini bat ?!
Daniel M. Bertén 81121