Matnik an Févriyé

— Par Daniel M. Berté —

Matnik an Févriyé
Sé mwa kouri vidé
Saint Valentin fété
Mé osi moun tonbé

Listwa Matnik matjé
Paw dé mouvman sérié
Ki fè bon moun kriyé
Ki fè manmay pléré

Févriyé diznèfsan
Djoubakè ba’y douvan
Pou tibren plis lajan
Ek travay mwen krazan

Grèv yo fè an mawchan
Bò lizin lé pisan
Fizi lé gouvènan
Réponn manifestan

.Dis mò dan an ma san
Douz blésé anlè kan
Paske lé posédan
Pa té lé ba’y dé fran

Swasann-katòz rivé
Travayè ka lité
Pou salè ogmanté
Pou lé tach mwen mové

Ilmany YO plonbé
Epi bal YO tiré
Marie-Louise sasiné
Pa menm konté blésé

Démilnèf moun pati
Pou mandé ki lé pri
Té vini pli piti
Ek pou salèr grosi

K5F ka wouji
Lafoul pa ka moli
I désann an lari
Akondi titiri

Matnik an Févriyé
Eti la moun lité
Ola anpil YO tjwé
Manmay fo pa bliyé

Daniel M. Berté 200218²²

Illustration : Claude Cauquil, Tableau montrant une manifestation d’ouvriers agricoles en février 1974