Man ka rété

— Par Daniel M. Berté —

Man ka rété andidan an tou krab
Séré kon an mantou ki tann an kout tonè
Ek ki pé pa sòti pas i wè an ratiè

Man ka rété andidan an ma-dlo
Akondi kapolad yo koupé pat-dèyè
Ek ki pé pa boujé pou alé wè ayè

Man ka rété adan an marigo
Eti dlo ka dòmi épi an gou anmè
Paski djèl-i bouché pou alé an lanmè

Man ka rété an kannal Tibouk-la
Kon Ira Delgado ki ka péché bra-nwè
Pou ba yich-li manjé, tiré-yo an mizè

Man ka rété andidan an kannot
Akondi an chien fou, an plen mitan lanmè
Ek ki pa ka touvé ni douvan ni dèyè

Man ka rété adan an makolin
Akondi Syparis adan lavil Senpiè
Lè la Pelé pété ek dégajé chalè

Man ka rété dan an blési sakré
Pli mové ki lanfè kondi Emé Sézè
Eti man ka monté ek désann an kalvè

Man ka rété andidan an péyi
Eti ni an lo moun ki pa ka fè dèyè
Men ki YO prézonnen ek fouté an malè

Man ka rété andidan an listwa
Eti YO sasinen an lo moun de valè
Men éti la osi ni anpil kakolè

Man ka rété andidan an kalbas
Eti man ka tounen won-dan-won an fènwè
Men éti man ka bat pou touvé an limiè

Daniel M. Berté 190621