Lidé

— Par Daniel M. Berté —

Ki lidé ka pousé’w matjé anlè lidé ?
An lidé ki maré an latjé sèwvolan
Ki mawòt ek foukan an gran siel lalzémè ?

An lidé sé bagay ki moun pé pa touché
Sé pa bagay réyel poutan i bien vivan
Pis si’w pa ni lidé, ou pa ka ekzisté

Sé bagay ou pé pa maré épi an chenn
Oben mété lajòl an didan an ti-brèt
I toujou an savann ka kouri kon gran van

Lidé sé libèté ki ka fè’w fè sa’w lé
Ek délè san ou lé, san ki ou désidé
Pé fè’w fè sa’w pa lé

Sé lidé ki ka fè
Si’y ni nmoun ka vansé
Ou pétèt ritjilé asou chimen lavi

An gran lidé tou nef
Pou sa rifè limond
Yo ka kriyé délè litopi-libèté

An bel lidé ka né
An mitan an lannuit
Pou sa simen lanmou lè landimen-maten

An bon lidé sanblé
Kanmarad ek zanmi
Pou fè fòs pou alé men-dan-men pli douvan

NI lidé ka tounen won-dan-won an kabèch
Ki ka rann moun dèk-dèk
Fè-yo fè kon tak-tak

Méchan lidé ka fè’w
Pran koutla ek fizi
Pou koupé-dékalé pròp kanmarad-ou

Vié lidé ka pousé’w jété kò’w
Dèyè gro pil wòch-la an gran lanmè blé-a
Ek fè dlo-zié zanmi’w néyé tjè-yo osi

Mové lidé ka fè’w pran vié chimen
Eti’w ritouvé kò’w kon an zonbi garé
A sentjè-d-maten anba pié-fonmajé

Kouté ou pa kouté lidé lé zòt lé ba’w
Konséyè non péyè ki lé mennen lavi’w
Toujou lé fè lidé’w ?

Tjidonk toujou pézé miziré ek konté
Konsékans an lidé an balans lakonsyans
Avan’w kouté lidé’w

Daniel M. Berté 170820