Lé vakans fini

— Par Daniel M. Berté —

Ya plu de brè-man-dan lakay misié Awman an komin Dianman

Ya plu d’ben-lariviè épi la vièy bèlmè pa koté Gwan-Riviè

Ya plu de zouk béton o klèb Kaka-mouton épi a Fon-larion

Ya plu d’bèl festival pou sa baw bon moral dan la vil de Foyal

Ya plu d’vwayaj-kwazièr an bato an plèn mèr ou lawo dan lézer

Ya plu d’flim cinéma épi Kawolina o conplèx Madiana

Ya plu de touw siklis toutolon dé rout-pis épi chèf Defontis

Ya plu de lafouka sur lòwkès Perfecta pa bò l’Apalousa

Ya plu de touw dé yol éti moun ka fè rol konsi sé fonmi-fol

Ya plu d’march-an-forè makoumè èk konpè pou sa pran la fréchè

Ya plu de gardenn-parti dimanch aprémidi lakay Man Dézafi

Ya plu d’randoné-pédes épi lami Ewnes pou alé Mòn-Dézes

Ya plu d’jounen-détant adan an bòn antant épi lé bèl tantant

Ya plu d’vizit mizé ni alé gwan-mawché épi lè ti-nivé

Ya plu d’premièr-kominion pou manjé kot-mouton ek bwè bwason ki bon

Ya plu de planté-létjet épi la bèl Mariet a la riviè Motjet

Ya plu d’moru-tinen lé bonnè bonmaten épi lé bon kopen

Ya plu d’belbon labonm éti ou ka bwè ronm konsi’w sé an gran nonm

Ya plu d’donzel-bidjinèz d’kapistrel-mazoukèz de masoukwel-kranèz

Ya plu de toufé-yenyen jisko peti-maten kay tonton Adwiyen

Ya plu de ben-lanmè épi lé frè èk sè pou pran bon lafréchè

Ya plu d’bel blaf-pwason ni de bon viann-kochon ni de sowbé-sitron

Ya plu d’pati-belot lakay lé frèw Lakot pa bò Laviè-Pilot

Ya plu d’swaré-bèlè ek tanbouyé Albè ek Jojo tibwatè

Ya plu d’foutbol-koulwar épi manjé é bwar di maten jisko swar

Ya plu de domino épi lè boloko pa koté Marigo

Ya plu d’vakabonajri kon kay misié Anri épi manzè Fifi

Ya plu de Nini-bo-Koko an manniè cho-cho-cho épi misié Pipo

Ya plu d’Koré du sud fo pran dot atitud ek sonjé lé zétud

Ya plu de dòmi-dé-jou pou ou pé sa désou apré yonn-dé bel kou

Ya plu d’sa man pa di… i fo chanjé de vi… pas lé vakans fini

Daniel M. Berté 280714