Lé radiolè

— Par Daniel M. Berté —

An lanmod a prézan, tout moun-an radiolè
Siw lé zond la radio, yo chef téléfonè
Pa ni gran choy a di, sa sé lé blablatè
Ka fè kwè yo pli fò, sé yo lé badjolè

Ni ka ba’y pawol swa, yo kriyé belpawlè
Dot ki sav sa pou fè, sé yo lé savantè
Ka palé anlè moun, sa sé lé milannè
Ka di’w tousa pou fè, sé yo lé lisonnè

« Appel illimité », sé la ki yo sirè
Plis ki radio-fey-chou, sé dé vré anmerdè
Yo ni la solision, sé dé gran éklérè
Yo konnet tout rimèd, yo kwè ki yo dòktè

Pou péyi-a vansé, sé yo lé konséyè
Kom yo ni enternet, yo jako-répétè
Si-o-ka yo pa sav, yo ka vini mantè
Kou-de-geul kou-de-keur, mi dé jan an-n-afè

Pou yo ayen pa bon, sé lé chef kritikè
Ni ka mandé tjersé, sa sé lé chouvalè
Pa lé ladjé lantèn, sé lé akaparè
Pou jwé tout jé kouyon, sé yo lé dimandè

Pou fè sav yo vivan, yo sé lé zanonsè
Kat-sinéma gratis, yo an mod dousinè
Pasé lé tit-zanons, sé yo ki lé kriyè
Pou tout lé zémision sé yo lanimatè

Kanta aniversè, sé dé ekzagérè
Yo antra a tout lè, yo tout gran débatè
Asiré pa pétet, yo sé dé konésè
Ifo-yaka-fokon, sé yo ki lé méyè

Sé moun tala manmay, sé lé chef rézonnè
Ka kwè ki yo pli gran dé gran informatè
Yo adan tout déba, yo rwa kòmantatè
Maten-midi-oswè, yo la lé radiolè

Daniel M. Berté 170916