Lé nouvo mas rivé !

Par Daniel M. Berté

Mas silili pran mama ?… Ya pa !
Mas koulou pété kiki ?… Fini !
Mas soukwel twa gro tété ?… Pa rété !
Mas sibol djol sinobol ?… Pad bol !

Mas nef pou lé vidé rivé siw le marché
Présé kouri achté stok-la près épizé
Dan konmès ésansiel lé vandè risansé
Lé sa ki ka vann plis parmi lé nouvoté

Mas kron ron kon an makaron
Pou dansé kon vonvon
O tounen ron-an-ron
Kon an bisui norman

Mas castèt pou mété kon kaskèt
Pou pa trapé maltèt
Apré an vidé ronm
Oben kou anlè tèt

Mas viran pou sa ki lé douvan
Ek rété an santé
Andidan an vidé
Aléliron-violon

Mas darma épi an nen biza
Ki ka sanm an tonfa
Polisié ka sèvi
Konsi sé boutou bwa

Mas limè ki ka kouté trè chè
Pou sa ki ni lajan
Ki lé kouri vidé
San yo wè fidji-yo

Mas nwèkèr pou lé manmay lékol
Ki pa la pou fè rol
Adan piès potokol
Pou kouri an lari

Mas a kòn unikman pou lédom
Pou sa ki ka pran kòn
Oben ki ka ba’y kòn
Sé silon van siklòn

Mas baché vann selman pa ti lo
Pou sa’y ka pran vidé
pou an gran senn téat
Ou pou flim siléma

Mas gouvnè ki ka sanm Yul Brinè
Pou sa’y anmen chanté
Andidan lé vidé
« Istanislas isalop-la ! »

Mas lanmò rénové
Par an manzè Kovid
Ki dot za imité
Yo kriyé lé vawrian

Daniel M. Berté 20221