Lè lè-a rivé…

(An sonjé ba Jakob ki ladjé laviya…)

— Par Daniel M. Berté —

An dékalfoukasion
An dérayman
An débiélaj (an servo’w)
Lè lè-a rivé…
Lè an moun-ou pati

An terbolizasion
An tranmantè
An tjwézon (an lespri’w)
Lè lè-a rivé…
Lè an moun-ou kasé kòd

An fréyè
An falfret
An féblès (an fondok-ou)
Lè lè-a rivé…
Lè an moun-ou foutélikan

An makataj
An masakraj
An matjilpataj (an nanm-ou)
Lè lè-a rivé…
Lè an moun-ou monté Abolay

An estébékwaj
An estipersaj
An estentjaj (an boyo’w)
Lè lè-a rivé…
Lè an moun-ou foukan kay Bazil

An troublad
An tjannsad
An tranblad (an lapò’w)
Lè lè-a rivé…
Lè an moun-ou viré an Galilé

An flanm toufé
An balan brété
An lespwa blotjé (an lachè’w)
Lè lè-a rivé…
Lè an moun-ou alé o péyi san chapo

An souf koupé
An tèt pété
An tjè félé (an tout kò’w)
Lè lè-a rivé…
Lè an moun-ou chayé kay Man Moun

Mé servo’w, lespri’w, fondok-ou, nanm’ou,
Boyo’y, lapo’w, lachè’w, tout kò’w
Toutansanm yo ka di’w Tjenbé red, rété fò
Lè lè-a rivé…
Lè an moun-ou ladjé laviya

 

Daniel M. Berté 201218