Lalfabé Kovidien

— Par Daniel M. Berté —

A-r-s Asiré ni Asentomatik
Atansion, pa antré an-panik
Bariè-fisik pou Baré Bet-la
Bien apliké pou sa dékalé sa

Chimen Chomaj Chajé
Chak fanmi konnèt an moun ki touché
Distansiyasion ek Dépistaj avan Dékonfinman
Donk respektasion pou pa ni lantèwman

Enterdiksion sòti pou Estentjé Epidémi
Ek siwtou pa bliyé viris pa ka dòmi
Fwayé-enfeksion fè Fèmen lé Frontiè
Fout sa red moun pé pa fè kon yo té ka fè

Gan pou lé Gérié ka Goumen lopital
Gran bel woulo pou yo, sé dé moun kapital
Hihihi ! Hohoho ! Hahaha ! ni ka motjé di sa
Hihihi ! mé sonjé, viris, pa ni zanmi la

Identifikasion-kontak ek Izòlman Ich-manman
I fo nou protéjé tout moun, sa potalan
Jes-bawriè tou lé Jou pou lé Jen kon lé vié
Janmen bliyé tousa pou nou pé protéjé

Konfinman pou Koré Korona viris-la
Ki paré kapoté tout pèp anlè tè-a
Lavé Lanmen Lontan
Lè’w pé épi savon oben gel an frotan

Mask a Mété Maten-midi-oswè
Men bien pozé’y sirtou, pa nenpot ki manniè
Ni test ki Négatif, Ni test ki pozitif
Nou sav ki fo dabò nou rété véyatif

O-m-s Otorizé Osi Astrazénika
Ora-la i pa ni rézon ignoré sa
Pandémi-a Poté anpil Pèrt-d-anplwa
Pas an lo antroupriz fèmen akoz di sa

Q sé k an kréyol Qui sé ki Quoi sé kwa
Quarantaine an fransé karantèn an kréyol isiya
Rèkonfinman pou pa Rivé an Réanimasion
Ripran lé konsin, pa ni dot solision

Satirasion Sistem Santé
Sa maléré men sa vré yonndé koté
Test ek Télétravay pou frennen Transmision
Travayè-la-santé ka’y sibi mwens tansion

Urjans ek Unité swen entansif an Uzaj
Union épi liennaj kelekanswa lé-z-aj
Viris Vini Varian
Vaksen pou pran rapidman
Wola ! Woupriz a Wuhàn !
Wopapa ! Nou mélé Sizàn !

Xanax rimed Xxl pou X lenkoni
Xanax pou stress an maladi
Yoga épi Yawout jòdi kon Yè kom térapi
Yes papa ! dapré sa sèten di
Zédjui pou vaksiné pou rété Zen an Zayonn-la
Zoom pou viziokonféran-la

Daniel M.Berté 210321