« Lachas Mawon », de Daniel M. Berté

Dé chien a lapo nwè toujou pré o konba
Dé pè zié wouj ek jòn épi dé flanm difé
Dé djèl ka bavé blan ki ni dan kon pwagna
Dé chien ki YO drésé di lanfè yo chapé
An Nèg ki ni asé…

An Nèg ki ka sanfui pou kité lé kout fret
An Nèg ki ka fann kann pou kité lé fè-cho
An Nèg ka bat razié pou kité Kat-pitjèt
An Nèg ka krazé bwa pou kité lé kacho
Dé molos YO ladjé…

Dé molos énèwvé ki pran an lodè Nèg
Dé molos anrajé ki trapé pist an Nèg
Dé molos eksité paré a manjé Nèg
Dé molos ki présé pou kaptiré an Nèg
An Nèg ki ka trasé…

An Nèg ki ba’y alé pou kité movèzté
An Nèg ki ka tijé, ki ka fè lafimé
An Nèg ki révolté an fas tròp méchansté
An Nèg ki mawonné pou chèché Libèté
Dé molos ka chasé…

Dé molos ka mòdé adan lapo an Nèg
Dé molos ka lévé doulè an kakolè
Dé molos ka chiré adan lachè an Nèg
Dé molos ka pitjé malè an kakolè
An Nèg ka rézisté…

An Nèg di lanmen gòch ki ka tranglé an chien
An latak danjéré épi kou, san ek kri
An Nèg di lanmen dwèt ka séré gòj an chien
An kout fizi pati… An konba ki fini…
Dé molos dékatjé…

Daniel M. Berté 20519