Kous Mawon

— Par Daniel M. Berté —

Man pati pou kité lanfè bitasion… chyen an tjou mwen !
Man pran kouri pou kité fè cho… chyen an tjou mwen !
Man ba’y alé pou kité kout frèt… chyen an tjou mwen !
Man pété’y pou kité kacho… chyen an tjou mwen !
Man tijé pou kité lé sèp… chyen an tjou mwen !
Man trasé pou kité rigwaz… chyen an tjou mwen !
Man apiyé pou kité kawkan… chyen an tjou mwen !
Man fè lafimen pou kité léchèl… chyen an tjou mwen !
Man ba’y bwa pou kité labwaz… chyen an tjou mwen !
Man fann kann pou kité mas-an-fè… chyen an tjou mwen !
Man janbé-la-kréyasion pou kité laba… chyen an tjou mwen !
Man pran lavòl pou kité kolié-fè… chyen an tjou mwen !
Man pété pak pou kité chenn… chyen an tjou mwen !
Man foukan pou kité kat-pitjèt… chyen an tjou mwen !
Man maré patjé mwen pou kité amak… chyen an tjou mwen !
Man pran an kous-kouri pou kité brenbal… chyen an tjou mwen !
Man kasé kòd pou kité bayon-piman… chyen an tjou mwen !
Man mété kouri atè pou kité zorèy raché… chyen an tjou mwen !
Man ouvè lé gaz pou kité lanmen tranché… chyen an tjou mwen !
Man dégajé pou kité jaré koupé… chyen an tjou mwen !
Man démaré san kontak pou kité pann-pa-kòt… chyen an tjou mwen !
Man balansé lasòs pou kité bari-a-clou… chyen an tjou mwen !
Man mété tiwbo pou kité lapoud-an-tjou-Nèg… chyen an tjou mwen !
Man dékolé pou kité mèt asasen… chyen an tjou mwen !
Man sanfui pou kité chasè-dèsclav… ki ni chyen an tjou mwen !
Man viré-bout-pou-bout pou sa afronté-yo… man fè 22 Mé mwen!
Daniel M. Berté 160314