Jé… Lavi

— Par Daniel M. Berté —

Man jwé grenndé épi an lo trichè
Wonz man sèbi
Man genyen ek man ped
Kon pandan lavi-mwen
Lavi sé an jé sèbi

Man jwé welto épi an kouyonnè
Si man genyen an fwa
Man pèdi trè souvan
Kon diran lavi-mwen
Lavi sé an welto

Man jwé bakara épi bantjè vèglè
Kat té mal distribié
Pi souvan ki rarman
Kon pandan lavi-mwen
Lavi sé an bakara

Man jwé adan danmié adan lawon bèlè
Man trapé dé kakan
Fésé moun anlè do
Kon adan lavi-mwen
Lavi sé an danmié

Man jwé an chouvalbwa, pousé a san-a-lè
Ba’y fos pou fè’y tounen
Men pran dousin osi
Kon adan lavi-mwen
Lavi sé an chouvalbwa

Man jwé tout kalté jé pou bonnè pou malè
Man genyen, man pèdi
Man vansé man tjilé
Kon diran lavi-mwen
Lavi sé an gran jé

Daniel M. Berté 40721