F… fizi fann fwa frèw! (Pou sonjé Fiziyad Chalvet Février 74)

— Par Daniel M. Berté —

Fout yo pé di !
Fann tèt nèg ki té ka lité
Fal ouvè douvan bal fizi
Fè pran lanmè sèvi savann
Fizi fann fwa frèw!
Fas-a-fas fatidik !

Fout yo séléra !
Frèt an tan lesklavaj
Fizi pandan la grèv
Férosité jandam palé
Fizi fann fwa frèw!
Fas-a-fas dramatik !

Fout yo isalop!
Fouté bal an tjou nèg
Fè Ilmany pran plon
Frè Marie-louise tonbé
Fizi fann fwa frèw!
Fas-a-fas ki trajik!

Fout yo méchan !
Fè manman pèd lakat
Fas a doulè lanmô
Frè èk sè an lapenn
Fizi fann fwa frèw!
Fas-a-fas patétik!

.Fout yo mové !
Fiziyad malè Chalvet
Fè Matnik chalviré
Fòt lé kapi-kolonialis
Fizi fann fwa frèw!
Fas-a-fas djabolik!

Fout yo za fouté-fè !
Fouré sa an tèt-ou
Fanmi-Neg za pran fè
Fo pa bliyé Chalvet
Fizi fann fwa frèw!
Fas-a-fas istorik!

Daniel M. Berté 70215