Eya pou Jid ! (60 J pou Duranty)

— Par Daniel M. Berté —

Jid !… Misié Jid!… Joy jéyan
Ki jèwmé an jaden lé matjè !

Pa jen jestikilé
Janmen fè kon jandam
Ka kouri ba janbèt

Pa jen fè kon jako
Ki valé an jennton
Ek pa sa dijéré’y

Jid !… Misié Jid!… Joy jéyan
Ki jèwmé an jaden la matjans !

Jid labouré jachè
Pou produi dé jwayo
Ki rann dé moun jaja

Ni yonndé ki japé
Pou té mòdé jaré’y
Mé karava’n ja lwen

Jid !… Misié Jid!… Joy jéyan
Ki jèwmé an jaden lé matjè !

Jijman lé jakotè
Pa janmen fè jibié
Jouké an pié jijib

Jòdi nou dan lajwa
Epi dan ladjèwté
Pou sa di’w : mèsi Jid

Jid !… Misié Jid!… Joy jéyan
Ki jèwmé an jaden la matjans !

Eya pou Jid !!!… Eya !