Entròspèksion-rézolision

— Par Daniel M. Berté —

Souvantman, a labrin-di-swè
Kan lapot-zié siel ka fèmen
Man ka désann an lespri-mwen
Pou vwayajé dan an fè-nwè

Man ka rantré an réfleksion
Anlè sa’m fè an lajounen
Gadé kisa man fè di bien
Ek osi lé movèz aksion

Sé lè man ka alé o fon
An zantray-boyo lakonsians
Ek sé lè ba kò-mwen an chans
Di rimété’y o fil-a-plon

Pa alé kwè sé jé fasil
Di mété kò’w an fas-a-fas
Siwtou lè’w fè an mové kras
Ka fè’w pran létjèt an katjil

Si’w fè an moun an méchansté
Menm si sa pa té volontè
Fo sav ki moun tala soufè
Sa nòwmal ki ou réparé

Sé la pou’w montré ki’w kapab
Réparé linjistis ou fè
Padon a mandé frè ek sè
Ek rikonnèt ki’w té koupab

Yo ka di gran-nonm pa ka wont
Rikonnèt tò’w sa ka grandi’w
Pa bliyé sa an saj té di’w
Mové balans pa ka fè kont

Sé alòw k’a labrin-di-swè
Man ka gadé zié-mwen fèmen
Ek ka pran rézolision-mwen
Pou dimen konduit-mwen pli klè

 

Daniel M. Berté 210420