Dòmi !…

— Par Daniel M. Berté —

Dòmi !… Pandan YO fè welto
Pou fou’w an chingpontong
O mété’w an banmbanm
Pou lavi’w tjoupoutet

Dòmi !… Pandan YO kon mangous
Ki ka chayé piti’w
Ek YO ka vòlè tè’w
Adan an ti bat-zié

Dòmi !… Pandan YO pa lé tann
Bri motè kannot-ou
Bri mizik ki ta’w menm
Bri kok-ou ka chanté

Dòmi !… Pandan YO ka ba frè’w
Dé-twa ti-tap an do
Ek ki YO ka fè’y pran
Vié dlo mousach pou let

Dòmi !… Pandan ki YO ka di
YO lé fè preskripsion
Apré YO prézonnen’w
Tjidonk YO pa koupab

Dòmi !… Pandan ki lajénes
Oblijé ekzilé
Pou trasé lavini’y
Pas chomaj-YO blotjé’y

Dòmi !… Pandan dot ka goumen
Pou sové lopital
Pas gouvelman YO chis
Ek pa lé moli pies

Dòmi !… Pandan YO fou difé
An bab a Lagwadoup
Ou pa té wouzé ta’w
Pis ou ka mantjé dlo

Dòmi !… Wonflé épi révé
Ki ou sé met jé-a
Pas ou défié préfé
An kannaval-kovid

Dòmi !… Pangad lè’w ouvè zié’w
Ou touvé kò’w pli ba
Ki an kabann vètè
Ek ki tro-ta chayé’w