Dézawa de Jéra

— Par Daniel M. Berté —

Jéra an souba Makouba, s’en alla a gran pa anba de l’anbabwa pou fouyé dé Yanm-bwa.

Jéra péta son pié dwa anlè an souch-bwa d’akasia ki té la dépi twa mwa ; Gadsa !

Jéra fi un fopa, kanta, glisa, kogna un balata ek tonba,non pa fasanba, mé anlè son bonda

Jéra, anplis di sa, kant il glisa, se flandja o bra dwa, kaw il atérisa siw sa lanm de koutla

Jéra kriya, anraja, jira ek joura : saprista ! patatsa ! andjètsa ! an palaya-manman sa !

Jéra neg de konba, agripa an branch-bwa ki élas se kasa ek nostrom retonba ankò suw le bonda

Jéra, plèwnicha pa, sèt fwa ne joura pa, mèmpa ne pawla pa, mé asira son pa épi se releva

Jéra réfléchisa : dé so siw le bonda, an flandji o koutla… il pansa : pou jòdla, tou sela sifiza

Jéra s’en dévira, revena siw sé pa, oubliya lé yanm-bwa, lakoz de sé traka… Aaa lala !

Jéra se souvena di an lot gran traka, ki létè ariva, épi dan kel léta, tou sela le lésa

Jéra, kant il ala épi misié Bèwna tjwé le kochon d’Edwa, régréta mil fwa le jour ou il nésa

Jéra rala le kochon, tena dé de sé pat ek l’imobiliza, pandan ke mèt Edwa dona le kout bwa

Jéra pousa un kri, kaw lanimal brenna ek se déplasa, ek le boutou tonba siw sa men ki lacha

Jéra joura Edwa, Edwa joura Jéra ek pandan se tan-la, le kochon sanfuiya ek parta dan lé bwa

Jéra magré tousa, avek Bèwna ek Edwa, rechèwcha le kochon, toutanba l’anbabwa

Jéra mawcha mawcha, transpira transpira, se fatiga fatiga, mé janmen ne le trouva pa

Jéra le regréta, ek sa men dwat ki anfla, sé limenm ki la vlopa de fèy de bwa-kaka ek kasia-lata

Jéra siwtou pansa kil falè kil achta sa viann-Nwel ché Evwa, bouché de son éta a la Déra… Gadsaaa !

Jéra réfléchisa a tousa de traka ek il se demanda si tousa nétè pa an zafè de tjenbwa

Jéra se souvena de sè pié pwa-di-bwa ki ne flérisa pa, tjidonk ne porta pa menmpa an piti pwa

Jéra se kèstjona : Ki-ès ki voudra pa kil pasa un bon lanwel épi osi manja le pla tradisional ?

Jéra sentéroja : Es sépa Délisia ki pétèt le piaya, sel-la kil délésa pou la tit Elisa ?

Jéra osi pansa a Manzè Owtansia ki an jou anraja, paskil la rifiza an ti boutèy koka

Jéra chèwcha, ne trouva pa ek ne konprena pa tousa ki lariva dan sèt périod Nwel la

Jéra menm sipoza si tout sé bagay-tala sé pa té pou mété’y an délala, djolanba kon an ja

Jéra konkliziona ki an moun voula pa kil pasa an bel Nwel se lanné-la… Sa le tèwboliza

Jéra resta raplapla ek révéyona pa ; Pa’d kochon gra, pa’d pwa-di-bwa, pa’d yanm-sasa se nwel-la

Jéra ne sòwta pa, ne manja pa, mé biva tousel dézoutwa péta ; venntwa ! afiwma Liéna ki pa té la ; (il ekzajéra ! Mwa ki té la, ek wè tousa, pé di ki i ajouta twa an plis… Ven ! ven bel péta ! mé pa venntwa !)

Jéra, an pwapwa, antouka se soula ek se boula san fwa ni lwa, ek il sandòwma djòlanba siw le sofa… Patatsa !

Daniel M. Berté 251219