Dènié jou Ti-Tjo (An lomaj ba tout kochon Bazil chayé a Nowel)

— Par Daniel M. Berté —
Révéyaj lézòm a katrèd-maten
Alimaj yonndé chaltouné
Dékolaj o ronm-dlo-koko
Tjo! Tjo! Tjo! Jodi sé dènié jou’w Ti-Tjo !

Alumaj di fouyé-difé
Chofaj dlo-lapli dan gran bak
Egizaj zouti anlè lanmel
Tjo! Tjo! Tjo! Jodi sé dènié jou’w Ti-Tjo !

Ralaj Ti-Tjo di pak-kochon
Frénaj Ti-Tjo dé katre fèw
Djélaj Ti-Tjo a fann an wòch
Tjo! Tjo! Tjo! Jodi sé dènié jou’w Ti-Tjo !

Palantjaj paw kat mal nèg kosto
Atachaj dé pat o kòd-mawo
Imobilizaj anlè létabli
Tjo! Tjo! Tjo! Jodi sé dènié jou’w Ti-Tjo !

Asomaj dun gran kout boutou
Krevaj an majòl dun gran kout kouto
Rékipéraj di san dan an gran kwi
Tjo! Tjo! Tjo! Jodi sé dènié jou’w Ti-Tjo !

Echodaj anlè fèy-bannan vèw
Grataj kouto ek vè-boutèy

Brilaj dé dènié pwèl restan
Tjo! Tjo! Tjo! Jodi sé dènié jou’w Ti-Tjo !

Lavaj o savon zoranj-si
Sispandaj paw lé dé pat-dèyè
Fandaj o koutla venndé-pous
Tjo! Tjo! Tjo! Jodi sé dènié jou’w Ti-Tjo !

Rékipéraj boyo an pannié-won
Nétwayaj épi zoranj-si
Gonflaj la blag pou jwé foutbol
Tjo! Tjo! Tjo! Jodi sé dènié jou’w Ti-Tjo !

Salaj dé pat tèt ek latjé
Wotisaj yonndé ti-lanmel viann
Ti-déjénaj souskay san-fri
Tjo! Tjo! Tjo! Jodi sé dènié jou’w Ti-Tjo !

Konfèksionaj paté-kochon
Préparasionaj bouden-kochon
Wousisaj ragou viann-kochon
Tjo! Tjo! Tjo! Jodi sé dènié jou’w Ti-Tjo !

Bwasonaj pou tjè a louvraj
Milannaj pandan travayaj
Rigolaj san an pansé ba Ti-Tjo
Tjo! Tjo! Tjo! Jodi sé dènié jou’w Ti-Tjo !
Daniel M. Berté 181219