Dé pwen nwè

— Par Daniel M. Berté —

Dé pwen nwè lévé wo
Adan siel Mexico
Dé nonm nwé protesté
An fas li mond antié

Dé pwen nwè senbol cho
Akondi sé flanbo
Stati Lalibèté
Pou chimen sa kléré

Dé pwen nwè, mé limiè
Adan ségrégasion
Té ka met Nèg dèyè
Menm si yo té chanpion

Dé pwen nwè protesté
Kont diskriminasion
Neg té ka sipòté
Adan pli gran nasion

Dé pwen nwè pou montré
Ki magré loprésion
Neg ki ni volonté
Sa fè protestasion

Dé pwen nwè, an sel jes
Montré dan tout lapres
An radio an télé
Ki Neg té ka pijé

Dé pwen nwè ki palé
Di plis ki an diskou
Ki manniè Neg té yé
Anba jouk tou lé jou

Dé pwen nwè, John Carlos
Tommie Smith, dé kourè
Dé mal-boug ki fè fos
Ki YO fouté an nwè

Dé pwen nwè, dé matjè
Dé jalon dan listwa
Konba lé kakolè
Pou sa défann lé dwa

Dé pwen nwè bien drésé
Paw dé mèt militans
An mitan lé konsians
Fo pa janmen bliyé

Daniel M. Berté 131019