Bonnaniversè Diyanman !

(Pou lé 160 an lavil Diyanman)

— Par Daniel M. Berté —

Diyanman !
Sé kon lakay manman
La ni dé bon zanfan
Ki ni bon santiman
Bonnaniversè jan Diyanman
Tjenbé! Woulé douvan!

Diyanman « ter présièz »
Ka briyé vil koket
Diyanman pier présièz
Ki ni dé bel faset

I ni faset ékléran
Lans-Kafa, Omilàn,
Fon-Mannwel, Topiniè,
Sé Diyanman réyonan

I ni faset étenselan
Fon-Kamiy, Bitay,
Mar-Pwarié, Chalopen,
Sé Diyanman resplandisan

I ni faset réyonan
Jaka, La-Michel,
Tomaren, Ti-Léza,
Sé Diyanman éklatan

I ni faset chatwayan
Toray, La-Dizak,
Mòn-Blan, La-Longet,
Sé Diyanman flanbwayan

I ni faset luminésan
Karol, La Chéri,
La Mélis, Fon Kamiy,
Sé Diyanman sentiyan
I ni faset enkandésan

Kamalon, Fon-Plasid,
Ravin-Jan-Bwa, Ansinel,
Sé Diyanman éblouyisan

I ni faset briyan
Mòn-Paviyon, La-Pwent,
La-Michel, Mòn- Konstan
Sé Diyanman fosforésan

Diyanman pier présièz
Ki ni dé bel faset
Ka briyé vil koket
Diyanman « ter présièz »

Daniel M. Berté 160123