Bel ek bon lanné 2023 ba tout moun

— Par Daniel M. Berté —

Tan 2023

Nou za pasé an patjé mové pas
– Nou pa ped fwa
Nou za sibi an kantité vié traka
– Nou pa ped lespwa
Nou za pran an chay kalot laviya
– Nou pa ped lavwa

Nou za pran kou ki kou
Nou za pran kalot ki kalot
Nou za pran fè ki fè

An tan Lesklavaj…
Nou lévé… Vidjò !
An tan Wobè …
Nou lienné… Fò !
An tan Kovid…
Nou kakolé… A mò !

An tan tout mové tan…
– Nou toujou fè fos an vansan
– Nou toujou fè bek an gouman
– Nou toujou fè fron an rézistan

Nous za pasé dé bel moman
– Nou té dan lanchantman
Nou za viv dé bel labonm
– Nou té dan lakontantman
Nou za pran-pyé-nou a fon
– Nou té dan lépànwisman

Nou za rigolé an rigolad
Nou za anmizé an anmizman
Nou za fété an fétaj

An tan La-nwel…
– Nou kantiké… Vidjò !
An tan Kannaval…

– Nou vidéyé… Fò !
An tan Grann-vakans…
– Nou vakansé… A mò !

An tan tout bon tan…
– Nou toujou té adan-adan
– Nou toujou té partan-partan
– Nou toujou té douvan-douvan

*******

Mové tan kon bon tan

Fo nou kontinyé lanné 2023
Fo zié-nou rété gran-ouvè pou wè
Fo vijilans-nou monté o pli wo pou sav
Fo kontrol-nou rété toujou jis pou lanmou

An bel tjenbé-tjè ba tousa lé « Twa mové K » ka kontinié kasé :
– Lé klòwdékòné
– lé kanséré
– lé kovidé

Espésial dédikas ba lé lektè ek administratè Madinin’Art

Bel ek bon lanné 2023 ba tout moun