Baraj

— Par Daniel M. Berté —

Baraj laraj…
Dépi yonndé-twa jou
Nonbré yo ka fléri
Ka fè moun vini fou
Ka chanboulé lavi
An lawout toupatou
Won-pwen menm-pri-isi

Baraj strikti…
Souvan yo ka paret
Ek ni moun ka siwpri
Poubel épi palet
Né-loto ek débri
Lésans ek zalimet
Vié loto kochonni

Baraj paradoks…
Pou défann Libèté
Gran rèvandikasion
Yo blotjé Libèté
Tout an popilasion
Ki bizwen siwkilé
Pou tout kalté mision

Baraj filtran…
Ka kité traversé
Lé personel swagnan
Ek de sékirité
Mé lézot travayan
Manmay lékol lisé
Yo piès yo pa adan

Baraj dériv
Fet pou té fè présion
An lagrèv jénéral
Sa pran dot direksion
Pas san-fouté-pa-mal
Fè dé mové aksion
An model bakannal

Baraj tet…
Sé yo ki pli danjré
Yo adan kabech-nou
Fet épi tout lidé
Ka baré jijman-nou
Ka anpéché alé
Trapé Libèté-nou

 

Daniel M. Berté 301121