An boutjé-flè arkansiel (Ba Térèz Léotin)

— Par Daniel M.Berté —

An flè wouj félisitaj
An flè oranj félisitans
An flè jòn félisitman
An flè ver félisitasionri
An flè blé félisitasionaj
An flè endigo félisitasiònman
An flè violèt félisitasionasion

Pou man fè an bel boutjé awkansiel félisitasion
Pou an sakré gran madanm matjèz
Pou di’y an bel ek gwozégwan woulo
Pou bel léjèt la i fè an machawriè a
Pou fè nou viré viv an moman lavi nou

Pou lavi Vensèn an moun bòkay nou
Pou kontinié lévé katjil an kabèch nou
Pou « Un bonheur à crédit »
Pou « An bonnè asou karné-krédi »
Pou dènié liv ou ba nou, mèsi Térèz Léotin !

Daniel M. Berté 80718