Aksidans-tjè

— Par Daniel M. Berté —

Man fann tjè-mwen anlè woch lendiférans-ou
Men sa’w konprann?… Man san fouté…
I kontinié bat

Man pété tjè-mwen adan mòn-rédi rifizans-ou
Men sa’w konprann?… Man san fouté…
I kontinié bat

Man krazé tjè-mwen anlè masonn ripousans-ou
Men sa’w konprann?… Man san fouté…
I kontinié bat

Man kòché tjè-mwen asou pitjet méprizans-ou
Men sa’w konprann?… Man san fouté…
I kontinié bat

Man blésé tjè-mwen anlè vè-boutey frédiyans-ou
Men sa’w konprann?… Man san fouté…
I kontinié bat

Man dépotjolé tjè-mwen anlè karapas lensolans-ou
Men sa’w konprann?… Man san fouté…
I kontinié bat

Man déchiré tjè-mwen asou fil-bawblé lignorans-ou
Men sa’w konprann?… Man san fouté…
I kontinié bat

Man frakasé tjè-mwen anlè falez lawogans-ou
Men sa’w konprann
?… Man san fouté…
I kontinié bat

Man estentjé tjè-mwen anlè bawryè sifizans-ou
Men sa’w konprann?… Man san fouté…
I kontinié bat

Magré tousa aksidans-tjè man pran épi latitid-ou
Men sa’w konprann !?… Man san fouté !?
I ka kontinié bat !!!… Ba’w mafi !!!…
Daniel M. Berté 310123