19 Kèsiòn K 19

— Par Daniel M. Berté —

19 jou konfinman a kaz a koz di an kalté kalamité ki mété limond KO

19 jou kèsion kotidien ki ka kasé kabèch lé konfiné épi an kantité k (190)

1 Kisa ki ka ba’w kèsiònman ek kozé koko-makak a kay ?

2 Kisa ki ka kasé lé kouy krétjen konfiwmé kon non-krétjen ?

3 Kisa ka kontaminé’w ek klouwé’w an kabann ek kité’w kalbosé ?

4 Kisa ki ka kwensé’w a kaz kon kochon maré kòmifo épi kòd ?

 

5 Ki kalté koraj ka krazé san konplèks kanmarad ki ka vini kagou ?

6 Ki kriminel ka kapoté konpagnon san konté ek ka rann-yo kadav ?

7 Ki kréyati kontajié ka kréyé kòchma yo kriyé konfinman ?

8 Ki kochonni kapab di fouté’w a kalpat épi an kout kracha ?

 

9 Kisa ki ka lakoz ki kolèg ki pa konmèt krim konfiné a kay ?

10 Kisa ka kolé’w a kay akondi kok konba kalabray an kaloj ?

11 Kisa ka fè di kay-ou an kacho ki ka ran-ou kolè ou kanyan ?

12 Kisa ki ka kontrenn lé kominoté a ni konduit san kontak ?

 

13 Ki konbatan kotjen ka koré’w épi an kakan ek kité’w akondi an kakazwa ?

14 Ki konfinè ka ba’w katjil lè’w kouché an kannapé a kaz a kòz di’y ?

15 Ki kolonialis kapitalis ka kaskadé anlè’w ek krazé kawkas-ou ?

16 Ki kavalié-kavo ka fè’w viv an kalvè ek kwensé’w asou kan ?

 

17 Kilès katastrof ki ka kalé koko lé kopen kon lé kopin ?

18 Kilès koubarè ka kaloté’w ek ka kité’w kalboy kon an kalmò ?

19 Kilès konspiratè ka kondané’w san konpasion a kouté kòn-lanbi Mèt Bazil ?

19 Kèsion… an sèl ek menm répons ki ni… Sé Koronaviris di Kovid 19 !

Daniel M. Berté 230320