Wonm !

— Par Daniel M. Berté —

La léjand di man né
Pou té pansé milé
Mé an nonm vin gouté
An lo moun aprésié… Wélélé !

Ji-kann ki man té yé
Epi man fèwmanté
Distilatè rivè
Man vini sa mwen yé… Wopa !

Yo vann-mwen an détay
Mis rotji o chopin
Atjòlman défann sa
Man kachté dan an lit… Woy !

Man chofé tèt madanm
Fè misié pèd lakat
Fè-yo fè konba-djol
Epi pété bò zié… Wayayay !

Sé mwen sel si latè
Ki ni otan soudnon
Dékolaj, Pétépié
Djildiv ek Folibaw… Wépa !

Fé, Crs, Antrant
Sèk, Maté-nonm, Pawtant
Dékalman, ou Kozant
Sé mwen ki pòté non… Woulo !

Pas an sann yo boulé
Man fè nonm trilbiché
Maté ek makaté
Pou pa sa rilévé… Way !

Yo di man tjwé mon pèr
Ek dérayé ma mèr
Chabon-difé an gòj
Man la pou larozé… Wééé !

Jòdi man agrikol
Oben endistriyèl
Man jis trapé label
Dorijin kontrolé… Wè-wè !

Man fè richès Bétjé
Pandan Nèg liziné
Man jis fè-yo goumé
Ek fè lalwa mélé… Wondi !

Lè boug ka fè labonm
Lè fanm ka pété bonm
Adan zafè gran nonm
Man la épi yo… .Wa tiréy !

An batenm, kominion
Mariaj, lantèwman
An zouk, an tout lafet
Sé bibi ki mètpiès… Wi wi !

Man ni dé kanmarad
Sé Sik épi Sitwon
Ek lè nou jwenn ansanm
Sé dékalé mangous…Woyoyoy

Ni moun ka gouté-mwen
Dot ka dégisté-mwen
Ni ki ka valé-mwen
Jis ni ka tété-mwen… Wélélé !

Man dan la tradision
Dan manifestation
Mé ma konsomasion
Avek modérasion… Wopso !

Atttansion lémosion
Man pa vanté bouyon
Sé an matjè kouyon
Ki di man bòn bwason… Wonm

Daniel M. Berté 60919