Wa pié-mango

Espésial dédikas ba Joziàn Jolet

— Par Daniel M. Berté —

Sété antan sézon mango
Lé pié-mango pran désizion
Pou chwazi an chef pami-yo
Tjidonk di fè an éleksion

Pou sa respekté la koutim
Chaken de vou dira son nom
Epi tjek mo ka fè la rim
I fodra vanté son bouyon

Zéfirin di ki i divin
Térébantin, parfun pou tout narin
Farin di man ni lachèw fin
Tin, mwen sé niché babin

Mouslin, man dous kon chabin
Mousach, lapo mwen san tach
Alawoz, jé bel fidji woz
Vatab, man pli dézirab

Zo, man pli bon ki Fodo
Fodo, mé man toujou avan Zo
Dlo, sé mwa le pli bo
Basignak, épi mwen pa ni tjak

Ten, man ka kalmé lafen
Grenn-chen, man sè mango de bien

Mang Divin di i pa ni zépin
Luil di ki i pa ni fil

Mang Jili, sé mwa la pli joli
Jéri, man sé vot tit chéri
Lanmori, man ni gou fini
Ladou di sé mwen ki pli dou

Dikan, man chwayé dé pli gran
Karot, pou mwa i ya pa dot
Siret, man bon pou tout lafet
Kokobef di sé mwen ki wa tref

Lè moman votasion rivé
Yo chak yo fè kon Bètafé
Rézilta, yo tout té bal-jé
Ek pa té ni chef déklaré

Men man konnet an pié mango
Bò ténis-kleub o Sentespri
Pié Mango Vè ki bel ek gro
Si’y pa chef, i wa san manti

Sé konsi sé bizayel-nou
I za kité vié ka alé
I an didan patrimwann-nou
Sé an gran saj a respekté

Daniel M. Berté 180821