Vidé san TCSP

— Par Daniel M. Berté —

An bann kawnavalié té ni an bel lidé

pandan kannaval-a pou kouri an vidé

anlè an siwkwi nèf ki la dépi lanné

Yo alé a Carrère ek koumansé chanté :

Rèfren

« Nou ka’y kouri vidé ! nou sé moun désidé !

Nou ka’y kouri vidé ! nou pa bizwen biyé !

Nou ka’y kouri vidé ! nou ka désann a pié !

Nou ka’y kouri vidé ! menm san TCSP ! »

Laré L’Aéroport yo jouenn Brosé-kléré

épi kat ti Djab-wouj dan an sel wélélé

Travesti pwenté épi yo ba’y alé

Lanbians vréyé monté, yo kontinié chanté :

Rèfren

An estasion Lézarde, sa té za ka chofé

Mariya’n-lapo-fig ek Matlo-sou rivé

Pli ba a Acajou Filé-kouto gréfé

épi yonn-dé Malpròp ki té za ka chanté :

Rèfren

Rivé Californie an Papa-djab pwenté

A Chateaubeuf pli lwen sé tout an Troup-a-pié

Morne Calebasse Ladjablès rivé bien makiyé

Difé té ka limé, tout moun té ka chanté :

Rèfren

KerlysLòm-san-tèt ki di I ka alé

A la Croisée Manioc Mas-lanmò ki batjé

Ek a Maurice Bishop twa Makoumè antré

A François Mitterand yo kontinié chanté :

Rèfren

A laré Pointe Simon lé zòm di pa rété

Yo kontinié alé, Almadies yo rivé

Karolin-zié-loli té la ka espéré

Epi Moko zombi, yo osi pran chanté :

Rèfren

Yo suiv group Bòdkannal ki té ka démaré

Pa koté Caraïbes Nèg-gro-siro rivé

Yo kwazé dé Bradjak ki té ka dégajé

Yo gadé menm tenmpo, mé pli fò yo chanté :

Rèfren

Zòm-dargil pli lwen té la pa ka boujé

An Mèdsen-lopital té tou sel bò Lalvé

Ka gadé an Bwabwa té ka sanm an bétjé

Lanbians kraché-difé tout moun té ka chanté :

Rèfren

Daniel M. Berté 210219

* An Italik sé lé personaj TCSP, (kivédi : Traditionnel Carnaval de Saint-Pierre), plis yonndé zòt

* An gra sé lé estasion TCSP, (kivédi : Transport en Commun en Site Propre), pou désann an vil