Vidé Kannaval (ba Cham)

— Par Daniel M. Berté —
 
Travesti… pou gran ék piti… pa rété-la ! sòti !

« Jilo, Jilo ! dé boul ! Konmen boul papaw ni ?! »
Bwabwa… an vidé séy ki wa… ou pé di sa papa !

« Lapooo déchiré ! Lapo bonda vaval déchiré !»
Djab-rouj… ka sôti jis Mòn rouj… abiyé toutan rouj !

« Ou ! ou ! vwasi le lou ! Ou ! ou ! vwasi le lou ! » 
Karolin-zié-kokli… i ka pòté nonm-li… ki boulé o wiski !

« Banmba kola ! Ròzémé, Ròzémé manmay-la ! »
Mèdsen-lopital… ki sòti Bodkannal… pou kouri kannaval!

« Mi bissuiya ! Rosé ! Yanna pou lé zanfan ! Rosé ! »
Mawriaj-birlès… yo ka fè an lanmès… pou an béni-konmès !

«Rena ou anmen poul ! Lanméri Fodfrans-la, sé pa an poulayé »  

Moko-zonbi… ro anlè échas-li… mé fo pay brè mabi !

«Di-mwen ki moun ki fèw-sa ? !  Blé pal, blé fonsé manman ! »
Rèn… bel kon lalin plèn… doné vou donk lapèn !

« Papiyon volé ! Sé volé nou ka volé ! »
Brosé-kléré… nétwayé-astitjé… tout model de soulié !

« Chooo kakao ! Cho cho cho kakao ! »
Filé-kouto… an lanmel épi dlo… pou sizo ek kouto !

« Mas-koulou pété popo ! Mas-koulou pété popo ! »
Matlo-sou… simié brè dis ti-kou… pasé an sèl madou !

« Abi abi abi kay manman ! Mi djab-la dérò ! »
Mas-lanmò… paré sé sa ki fò… pé jis mennen lanmò !

« Siro brilé ! Siro brilé ! Siro brilé sé bagay ka fè lafimé !»
Bradjak… tak pitak pitak… mi an bel bann makak !

« Brigadié makoumè ! Brigadié pa sa fè sa ! » 

 

Mawria’n lapofig … ki fèt épi fèy fig… ka dansé san fatig !

« Ou pa bizouen alé riyooo ! pou ou fè an bèl kannaval ! »
Vaval… séy ka ouvè li bal… séy ki chef bakannal !

« Bo fè-ya ! Bo fè-ya ! Yo pété lonba vaval ! »
Malpròp… délè ka jouré tròp… mé ka dansé o tòp !

« Pani an bon moun ! Yen ki makoumè ki la ! »
Lé-zom-darjil… apré yo frennen pil… ka rété imobil !

« Mété twèl anlè pwèl ! Mété twèl anlè pwèl ! »
Papa-djab… ki ka foutéw an bab… fèw pasé anba tab !

« Djab-la ka mandé an ti manmay !  An ti anmay ki san batenm”  

Nèg-gro-siro… nèg an ba, nèg an ro… nèg ki pa lé wouè dlo !

« Ouvè ! Ouvè ! Ban nou lè pou nou pasé ! » 
Makoumè … yo toujou tjè nan tjè… Anjélibè épi Òdmè !

« An pijamaaa, lévé an pijama ! Dé makoumè ! »
Bèf-mawdi-gwa… ki ka vwéyé lavwa… ka fè moun pran nan bwa !

« Kolokotooo, koto koto koto ! kolokotooo, koto koto koto ! »
Troup-a-pié… ka fè bel défilé… éti yo ka vwéyéy monté !

« Magré laviya rèd, Vaval ka kité nou ! »
Chaw… bagay ki vini raw… Mi ta mwen mi taw !

« Manmay-la man vini wouè zòt, bravo Vaval, bravo”
Lom-san-tèt… menm siy ka parèt bèt… i ka fè bon lafèt !

A boléro! Pas lévé lanmen si krapo !”
Ladjablès… paré i ni twa fès… mé fo pa touchéy piès !

« Vaval ! Vaval ! Sa nou fèw ou lé kité nou ?! »
Chamomaj, pé a son am… Suffrin Evrard dit Cham!

« Adultère-polygamie librement consenti de l’esprit »

 

Daniel M. Berté 13 0214